Email Marketing là gì

Email Marketing là gì? Vì sao nên sử dụng Email Marketing?

Email marketing là gì? Email Marketing là cách thức gửi email  thông tin/bán hàng/tiếp thị/giới thiệu sản phẩm  có nội dung liên quan trực tiếp đến các khách hàng đã đồng ý đăng ký nhận email hay gián tiếp và cho phép khách hàng có quyền từ chối không nhận email quảng cáo nữa.   Định nghĩa…